Jobs

Demival telt 600 medewerkers, waarvan 470 personen met arbeidshandicap.

Wie kan bij Demival terecht?

Wie omwille van ziekte, handicap of psychosociale problematiek geen werk vindt op de gewone arbeidsmarkt, kan allicht bij Demival terecht voor aangepast werk. De enige vereisten zijn dat de persoon in staat moet zijn om in zekere mate productieve arbeid te verrichten en moet beschikken over een passende werkhouding.

Ondersteunend personeel

Naast het doelgroeppersoneel stelt Demival ongeveer 100 personen tewerk in ondersteunende of begeleidende functies. Dit zijn zowel productiegerichte functies als een functie in één van onze gecentraliseerde diensten.

Wil je spontaan solliciteren, stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief samen met je CV naar de personeelsdienst.

Openstaande vacatures