Disclaimer Demival website

Disclaimer Demival website

Disclaimer Demival website

Website: www.demival.be en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Demival: de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Demival werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Demival geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Demival biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Demival is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Demival verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Demival kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

Demival zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Demival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.